Adaptacions

El pack de benvinguda als nadons per als Ajuntaments es basa en la personalització. El disseny l’adaptem a cada població, triant conjuntament el perfil o símbols més identificatius, per tal que tothom s’hi pugui sentir identificat.

Dissenyem i produïm només sobre comanda, i conjuntament amb cada consistori, per tal que el producte final sigui fet a mida de les necessitats i realitats de cada Ajuntament.

Altafulla

Motxilla- disseny skyline d’Altafulla
Ninots amb símbol identificatiu d’Altafulla (fulla)
Targetó de benvinguda i llibret informatiu de serveis municipals
Caixa estampada amb disseny d’Altafulla

Creixell

Motxilla- disseny skyline de Creixell
Ninots amb símbol identificatiu de Creixell (lleó)
Targetó de benvinguda i llibret informatiu de serveis municipals
Caixa estampada amb disseny de Creixell